autonehoda

Co vše si lze v dnešní době pojistit?

Pojištění je vlastně systém, který se snaží tlumit dopad určitých negativních událostí. Pojistit se dá v dnešní době takřka cokoliv, avšak nejběžnějšími formami pojištění jsou například pojištění pokrývající podnikatelská rizika, úrazy, živelné pohromy a podobné věci.

Velice důležité je také třeba pojištění vozidel. Takzvané povinné ručení upravuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla. Jedná se o pojištění, které je majitel nucen uzavřít, neboť je upraveno zákonem. Jedná se o pojištění odpovědnosti a jsou z něj hrazeny škody, které způsobí pojištěný jiné osobě při jízdě autem na majetku a na zdraví.

Havarijní pojištění

Pojištění auta upravuje havarijní pojištění, které již není povinné. Avšak je určitě rozumné si toto pojištění zavést. Havarijní pojištění se totiž nevztahuje pouze na krytí vlastního vozidla v případě havárie. Toto pojištění chrání také před vandalismem, případnými zloději a dalšími věcmi. Další věcí na kterou se vztahuje toto pojištění, jsou také živelné katastrofy. Peněž za zničené auto se tedy dočkáte i v tom případě, unese-li Vám jej například velká voda nebo podobné věci. Velice výhodné je také zavést si takzvané dodatečné připojištění, které se vztahuje na části auta, které nespadají do pojistky havarijního pojištění. Jedná se například o čelní sklo, které je velice často terčem vandalů.

Penzijní připojištění

Dalším druhem velice významného pojištění je takzvané penzijní připojištění. Jedná se o jeden z možných způsobů ukládání peněz, které jsou primárně určené k akumulaci a zhodnocování prostředků na penzi. Penzijní připojištění si může zřídit jakákoliv osoba starší 18ti let, která je hlášena trvalým pobytem v České republice.