zdroj: ergo.cz

Představujeme službu pojištění odpovědnosti pilotů za škodu na převzatém letadle

zdroj: ergo.cz
zdroj: ergo.cz

Život je plný změn. A bohužel ne vždy se jedná jen o změny k lepšímu. Jedna nešťastná náhoda dokáže napáchat velké škody. Před nenadálými pohromami se lze, alespoň po finanční stránce, chránit pojištěním. Nešťastná náhoda vás může potkat na zemi, ve vodě a dokonce i ve vzduchu. O tom ví své piloti letadel. Právě jim na míru je ušita služba pojištění odpovědnosti za škodu na vypůjčeném letounu.

Pojištění odpovědnosti pilota za škodu na převzatém letadle

Létání je sice považováno za nejbezpečnější způsob přepravy. Ovšem ani v případě letadel není vyloučena možnost nehody. Stačí nepřízeň počasí nebo méně zkušeností a problém je na světě. Vzhledem k cenám letadel je jasné, že jakékoliv, byť drobné, poškození letounu se může pořádně prodražit.

Pokud holdujete létání, ale nedisponujete svým vlastním letadlem, může vás oslovit pojištění pilotů. Pojištění odpovědnosti pilota za škodu na vypůjčeném letadle se vztahuje na případ letadel, která nejsou ve vlastnictví pilota (zapůjčení nebo jiný právní důvod k užívání letadla). Podmínkou však je, že letadlo musí být registrováno v některé z členských zemí ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví).

Pro koho je pojištění určeno?

Jak vyplývá z výše uvedeného, pojištění je vhodné pro všechny piloty, kteří využívají zapůjčený letoun. Nemusí však jít jen o zkušené piloty. Pojištění se obzvlášť vyplatí začátečníkům, kteří se řadí do rizikové skupiny. Tento typ pojištění si mohou sjednat:

  • obchodní piloti
  • dopravní piloti
  • letečtí instruktoři
  • rekreační piloti
  • sportovní piloti
  • žáci letecké školy nebo výcviku

Pojištění se však nevztahuje na všechny dopravní prostředky plující vzduchem. Pojistit se můžete proti škodě na zapůjčeném letounu, rotorovém letadle, kluzáku, ultralehlém letounu, ultralehkém vrtulníku a ultralehkém motorovém vírníku.

Cessna 150, zdroj: wikipedia.org
Cessna 150, zdroj: wikipedia.org

Proti jakým rizikům se lze pojistit?

Online pojištění pro pilota nabízí dvě varianty. Základní varianta Standard zajistí náhradu materiálních škod vzniklých na zapůjčeném letadle.

Produkt Standard lze ještě rozšířit o krytí finanční újmy, která může na škodu na letadle navazovat. Příkladem může být nejčastější situace, kdy majitel poškozeného letadla musí čekat na jeho opravu. Po dobu, kdy je letadlo nefunkční, ho nemůže pronajímat.

Úhradu ušlého zisku může požadovat na pilotovi odpovědném za škodu na letadle. Rozšířená varianta pojištění tedy pokryje i tyto náklady. Další náklady navazující na škodu na letadle mohou být přeprava letadla z místa nehody atd.

Malé letadlo, zdroj: ergo.cz
Malé letadlo, zdroj: ergo.cz

Co pojištění nabízí?

Při sjednání pojištění odpovědnosti pilota na zapůjčeném letadle můžete navolit tyto parametry:

  • výše limitu plnění (až do 600 000 Kč)
  • platnost – na území ČR a SR nebo mezinárodní
  • délka trvání pojištění – na dobu určitou (volba na 3, 6 nebo 9 měsíců) nebo na dobu neurčitou

Zkušení piloti jsou pochopitelně méně rizikovou skupinou než žáci letecké školy nebo začátečníci. Proto lze v závislosti na počtu odlétaných hodin získat slevu na pojištění až do výše 20%.

ERGO pojišťovna

ERGO pojišťovna, a. s. byla založena v roce 1994. Společnost nabízí tyto druhy pojištění: životní pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění, cestovní pojištění, zdravotní pojištění cizinců, pojištění majetku a občanské odpovědnosti. Od 1.6.2015 začala nově nabízet i pojištění pro piloty.