S penzijním připojištěním vám vypomůže stát

Ten, kdo využívá možnosti spořit si na důchod, jistě ví, že ze státního rozpočtu lze na tento typ hromadění finančních prostředků pro potřeby stáří dostávat příspěvek. Penzijní připojištění se tak stává o to atraktivnějším produktem. Jaké jsou současné výše a typy těchto příspěvků?

Penzijní připojištění je produkt, který má řadu nesporných výhod. K jedné z nich se řadí i příspěvek od státu. Jeho výše se odvozuje od částky, kterou si daný člověk měsíčně do svého fondu vkládá. Pokud tedy včas a řádně platíte to, k čemu jste se zavázaly, pak si můžete být stoprocentně jistí, že se příspěvek nevyhne ani vám.

Nejvyšší platba znamená nejvyšší příspěvek

Jestliže jste se rozhodli, že si budete spořit v rozmezí 100 až 199 Kč každý měsíc, pak vám stát k této částce přidá ještě dalších 50 Kč a 40 % z částky, která přesahuje limit 100 Kč. 90ti korunový příspěvek bude náležet každému, kdo si bude každý měsíc spořit částku od 200 po 299 Kč. Opět se ke příspěvku ještě připočítává další částka, která se vypočítává jako 30 % z hodnoty, co přesahuje 200 Kč. 120 Kč náleží těm, kteří si spoří od 300 Kč po 399 Kč, přičemž dále se připočítává 20 % z toho, co je nad hranicí 300 Kč. Předposledním typem příspěvku je takový, který je určen k měsíční úspoře 400 až 499 Kč. K takové hodnotě stát přidá 140 Kč a 10 % z částky, co přesahuje 400 Kč. Na nejvyšší formu příspěvku pak dosáhnou ti, jejichž měsíční částka je vyšší než 500 Kč. Ti se mohou těšit na pravidelný státní příspěvek v hodnotě 150 Kč.

Využijte nabídku penzijního připojištění i vy a zažijte pocit jistoty, se kterým bude váš důchod neomylně spjat.